1- Cháo hàu

0₫

1- GÀ MỚI LỚN

0₫

1- Nấm Bào ngư xám sữa

20,000₫

1- Tàu hũ nước

15,000₫

10-CA DUC 300g

92,000₫

10-CANH BÒ KHOAI MÔN

0₫

100-LẨU HẢI SẢN

0₫

11- CA NAU 450g (+ -)

140,000₫

12- CA NAU 550g (- +)

170,000₫

13- CA HANH 350g (+ -)

98,000₫

13-TÉP RIM THỊT

0₫