RAU CỦ QUẢ

 BÍ NỤ  BÍ NỤ
25,000₫

BÍ NỤ

25,000₫

-25%
 Cải Ngọt  Cải Ngọt
15,000₫ 20,000₫

Cải Ngọt

15,000₫ 20,000₫

 CAM XOÀN  CAM XOÀN
45,000₫

CAM XOÀN

45,000₫

 Nấm Bào Ngư  Nấm Bào Ngư
80,000₫
 TÀU HŨ  TÀU HŨ
40,000₫

TÀU HŨ

40,000₫