THỦY SẢN

 CÁ DỨA 1 NẮNG (size M)  CÁ DỨA 1 NẮNG (size M)
185,000₫
 CHÀ BÔNG CÁ CHẼM  CHÀ BÔNG CÁ CHẼM
120,000₫
 MẮM TÔM CHUA  MẮM TÔM CHUA
120,000₫
 tôm khô  tôm khô
130,000₫

tôm khô

130,000₫