THỦY SẢN

 Cá Chẽm Phi lê Cá Chẽm Phi lê
96,000₫
 CÁ DÌA CÁ DÌA
320,000₫

CÁ DÌA

320,000₫

 Cá Đối Cá Đối
130,000₫

Cá Đối

130,000₫

 CÁ DỨA 1 NẮNG CÁ DỨA 1 NẮNG
185,000₫
 Cá Nâu Cá Nâu
132,000₫

Cá Nâu

132,000₫

 CHÀ BÔNG CÁ CHẼM CHÀ BÔNG CÁ CHẼM
150,000₫
 CHẢ CÁ CHẢ CÁ
80,000₫

CHẢ CÁ

80,000₫

 Chả Cá Chả Cá
80,000₫

Chả Cá

80,000₫

 MẮM TÔM CHUA MẮM TÔM CHUA
120,000₫
 Mực Nang Mực Nang
80,000₫

Mực Nang

80,000₫

 Tôm Bóc Võ Tôm Bóc Võ
120,000₫

Tôm Bóc Võ

120,000₫

 tôm khô tôm khô
160,000₫

tôm khô

160,000₫